För psykologer och terapeuter

Vivi Care är särskilt utformat för psykologer och terapeuter, med målet att erbjuda alla nödvändiga stödfunktioner. Detta gör det möjligt för behandlare att förlita sig på ett och samma system för alla deras behov.

Översikt

Skapa, bjud in och administrera patienter.

Anteckningar

För journal på ett enkelt och systematiskt vis.

Bilder och filer

Inkludera bilder och filer i patientens journal.

Journalmallar

Skapa egna maller för ett strukturerat flöde.

Signering

Signera anteckningar enligt socialstyelsens krav.

Chatt

Kommunicera med din patient på ett säkert sätt.

Behörighet

Enbart de med behörighet har åtkomst till journalen.

Kalender

Boka besök med patient eller möten med kollegor.

Videosamtal

Starta ett videosamtal direkt från patientens journal.