Plattformen är utformad för att smidigt kunna ta emot nya patienter och genomföra digitala samtal. Som en svensk plattform erbjuds den via en prenumerationsmodell. För de som önskar en skräddarsydd lösning, erbjuder vi en white label-tjänst som möjliggör skapandet av en egen vårdapp som ett komplement.

Patientadministration

Funktioner för att administrera patientjournal.

 • Journalanteckningar
 • Tilldela formulär
 • Chatta med patient

Säkra journalanteckningar

Det råder inga tvivel om att det måste vara smidigt att föra patientjournal. Ni får tillgång till:

 • Journalanteckningar
 • Tilldela formulär
 • Chatta med patient

Bokningar

Genom vår marknadsplats ges ni möjlighet att synas och bli bokade av personer som söker just den typ av vård ni erbjuder.

Marknadsplatsens syfte är att förenkla för vårdsökande. Det är möjligt filtrera på följande parametrar;

 • Inriktning (ex. drepression)
 • Digitalt/fysisk besök
 • Geografi (ex. fysiskt i Lund)
 • Talande språk (ex. franska)
 • Tillgänglighet (ex. imorgon)
 • Pris (för den som har en budget)

Med dessa hjälpmedel och kommande utveckling kommer Vivi Care att bli den största mötesplatsen för vårdsökande.

Det är förståss möjligt att boka besök manuellt genom den inbyggda kalendern.

GDPR-vänliga videosamtal

Vivi Care kan användas för att administrera fysiska vårdbesök. Patienten kan använda sig utav Vivi Care för att hålla koll på bokningar, göra betalningar, besvara formulär och med mera.

Avser ni att ha digitala samtal med patienten? Då finns ännu mer anledning att välja Vivi Care.

Vid bokning av ett digitalt samtal skickas information till patient om hur samtalet går till. Det är upp till var och en att bestämma om man vill använda Vivi Care appen eller om det känns bättre med ett samtal framför datorn genom Vivi Care hemsida.

Som behandlare ges du möjlighet att spela in samtalet.

Samtalet är krypterat och vi använder endast våra svenska servrar för att säkerställa GDPR och er integritet.

Vivi Care appen notifierar patienten om kommande samtal via notiser för att minimera risk för uteblivande.

Nästa steg

Kontaka oss för en kort demo eller starta en provperiod nu direkt och utforska Vivi på egen hand.