Sep 11, 2023

Bästa vårdappen för digitala videosamtal och journalsystem

Under senare år har god digital kommunikation mellan vårdgivare och patient blivit alltmer efterfrågat. Behovet av att snabbt få kontakt med en psykolog, läkare eller annan vårdgivare är inte nytt. Med Vivi kan den som erbjuder vård på ett enkelt sätt genomföra videosamtal, chatta, påminna om möte, använda journalsystem och mer i en och samma vård app!


Detta kan göra stor skillnad för dig som jobbar som psykolog online eller erbjuder någon annan form av terapi eller vårdform där trygg och enkel kommunikation är viktigt. Med en app från Vivi har du allt du behöver för att erbjuda dina klienter smidiga vårdsamtal.


Hur fungerar Vivis vård app?


Din fokus ska läggas på den vård du ger dina patienter, inte på komplicerad teknik! Vivi är en vård app som är framtagen för att göra livet som terapeut eller psykolog online bra mycket enklare.


Med appen får du:

·       Videosamtal

·       Journalsystem

·       Monitorering

·       Anteckningar online

·       Chattfunktion

·       Samtalsstöd

·       Betalningsfunktion med Swish


Med Vivi kan du ringa din patient precis som du hade gjort med ett vanligt telefonsamtal. Med videosamtal kan ni se varandra vilket ger en personligare form av digital vård. Dessutom kan du använda dig av det smarta uppringningssystemet.

Med uppringning så minskar risken för att samtal uteblir. Detta är till stor nytta för den som söker efter en psykolog online och snabbt behöver hjälp såväl som för en vårdprocess som redan är igång. Och inte minst för dig som behandlare - du vill ju att dagen ska flyta på enligt plan.


Din patient har en app på sin telefon med vilken han kan föra samtalen med dig som vårdgivare. Appen kommer att skicka påminnelse innan samtalet ska äga rum så att patienten inte glömmer bort samt kan förbereda sig inför videosamtalet.


Vivi är bästa vårdappen för digital vård

Det finns numera flera bra tjänster för videosamtal och journalsystem online. Dessa erbjuder stödet som gör det så mycket lättare att prata med psykolog online. Med Vivi får du bästa vårdappen för digital vård helt enkelt för att den inkluderar allt du behöver för att erbjuda bra samtalsstöd för dina klienter.


Med Vivi vård app kan du:

  1. Erbjuda dina klienter snabb kontakt och enkel bokning direkt via mobilen.
  2. Sköta videosamtal via samma app.
  3. Se till att klienten inte glömmer bort mötet med hjälp av påminnelser direkt till telefonen.
  4. Chatta med klient och kollegor
  5. Använda det inbyggda journalsystemet och föra anteckningar online under samtal på ett smidigt sätt.
  6. Hjälpa patienter med monitorering till exempel med kalenderfunktion så att patienten kan hålla koll på vårdprocessen.
  7. Be klient att besvara formulär inför-, under- eller efter behandling.
  8. Hålla möten med kollegor med samma smarta app!


En unik app med din signatur

Något som är viktigt för dig som erbjuder samtalsstöd och vård online är den personliga känslan. Unikt för Vivi appen är att du beställa en egen version (“white label”) av appen vilket medför att du får en app med ditt egen namn, din egen logo och dina färger. På så vis blir appen representativ för dig och din verksamhet.


Denna personliga touch gör stor skillnad. Det rör sig inte om en opersonlig app. Varje gång en klient ser appen på sin mobil så påminner den om den unika vårdprocess som ni genomgår tillsammans.


Dessutom är detta något som gör det mycket lättare för dig att marknadsföra dina vårdtjänster online. Den som vill chatta med psykolog får en helhet och vet precis vem samtalet förs med då detta blir så tydligt med appens design.


Fördelar med Vivi journalsystem och videosamtal

Du får som sagt allting under ett tak med Vivi vård app. Du behöver inte föra journal på nätet på annan plats. Det blir enklare att jobba som psykolog online när allt från bokning till betalning kan skötas med en och samma app.


Exempel på vanliga problem med digital vård och hur appen löser dessa:


Utmaningar


Svårighet att bedöma icke-verbala signaler

🛠️ Lösning: Högupplösta videosamtal


Tekniska problem och anslutningsproblem

🛠️ Lösning: Inbyggd anslutningskontroll & felsökningsverktyg


Säkerställa patients integritet och sekretess BankID, kryptering & säker datahantering på svensk server

🛠️ Lösning: BankID, kryptering & säker datahantering på svensk server


Hantera nödsituationer på distans

🛠️ Lösning: Snabb bokning av samtalsstöd såväl som möjlighet att chatta med psykolog och annan vårdgivare


Hantera möten och scheman

🛠️ Lösning: Integrerad kalender, bokningssystem, påminnelser


Dokumentera och komma åt patientjournaler

🛠️ Lösning: Digitala anteckningar, journalsystem, backup, dagbok för patient


Personlig känsla i en virtuell miljö

🛠️ Lösning: Skräddarsydd design med fokus på ditt varumärke


Svårighet att nå fler patienter

🛠️ Lösning: Vivi kan även hjälpa till med Vivi Marknad för publicering av tjänster och bokning


Svårighet att hantera det tekniska

🛠️ Lösning: Vivis vårdapp är utvecklad för att vara enkel och smidig att använda. Det krävs inga extra installationer, klicka på ring upp och genomför samtalet!


Erbjud dina patienter det de efterfrågar

Det råder inga tvivel om att vi idag förväntar oss att få tillgång till det mesta online och helst via vår mobiltelefon. När en person vill chatta med psykolog eller få samtalsstöd av en coach så bör detta ske på ett intuitivt sätt.


Även om du med den bästa vårdappen från Vivi får möjlighet att hålla ordning och reda på samtalen med bokningssystemet så finns det även utrymme för spontanitet. Det blir ju mycket lättare för dig att se om det går att få in ett samtal akut.


Det är bara att öppna appen och se på schemat. Kontakten skapas snabbt och videosamtalet kan gå igång direkt. Även om du personligen inte har ett stort intresse för ny teknik och det digitala så kan du erbjuda det allra senaste och bästa till personer som kräver detta.


Dessutom är denna app perfekt för existerande patienter. Ni känner redan varandra och under semestrar eller då det är svårt att få till fysiska möten så blir appen ett perfekt komplement. På så vis behöver en vårdprocess inte avbrytas bara för att det blir svårt att träffas. Det är bra för dig som vårdgivare såväl som för den du tar hand om.


8 frågor och svar om digital vård med Vivis app


Vad är fördelarna med Vivis videosamtal och journalsystem?

De främsta fördelarna med Vivi vård app är att du får ett samlat system för den digitala vård som du vill erbjuda. Med allt under ett tak måste du inte hålla på och logga in på andra appar och sajter för att föra journal, ta emot betalningar eller påminna klienter om ert möte. Det samlade systemet ger dig också god översikt med snabb tillgång till journalsystem och anteckningar.


Finns det stöd för hantering av formulär och skattningar?

Ja, appen har formulär för skattning och dessutom kan du använda inhämta olika typer av information med hjälp av de integrerade formulären.


Hur tar jag emot betalningar med Vivi vård app?

Det går bra att ta betalt med Swish såväl som med kreditkort. Därmed blir det väldigt enkelt för potentiella klienter att komma igång med digital vård utan dröjsmål.


Är Vivi en svensk vårdapp?

Ja, Vivi är ett svenskt system och all data lagras i Sverige. Det skiljer sig stort från internationella tjänster som Zoom och Google. Med ett helsvenskt system ökar tryggheten för vårdsamtalen.


Spåras användare med appen?

Nej, Vivi är ett säkert system för videosamtal och journalsystem. Inga användare spåras så som ju oftast sker genom integrationer mot Facebook och Google Analytics.


Hur kan patienter boka tid för att prata med psykolog online?

Bokningssystemet är väldigt smidigt och fungerar direkt via appen eller på hemsidan.


Erbjuder Vivi listning för fler patienter via appen?

Med Vivi kan du få hjälp med fler bokningar via Vivis marknadsplats. Denna typ av listning kostar inget extra!


Ger Vivi appen säkra vårdmöten online?

Ja, Vivi är utvecklad så att appen följer GDPR. Det blir säkra vårdmöten för dig och din patient.