Mar 1, 2022

Därför kan det vara bra att prata med en psykolog online

Det är inte bara våra kontorsjobb som har blivit mer digitala de senaste åren. Allt fler människor har även upptäckt fördelarna med att övergå till onlineterapi för behandling av psykisk ohälsa. Vi berättar mer om hur det fungerar.


Många tänker kanske på en fåtölj i ett rum när man hör ordet psykologisk behandling. Men de senaste åren har visat oss att det går utmärkt att erbjuda behandling även via internet. Det som fungerar i verkligheten på en klinik – en öppen dialog mellan en patient som söker professionell hjälp och en diplomerad psykolog som kan erbjuda just det – fungerar även digitalt med med hjälp av videosamtal i mobilen och datorn. Det finns flera anledningar till detta. 


Tryggare i hemmet

Utöver att psykologsamtal via videolänk är lättillgängligt för alla inblandade finns det fler fördelar med att möta patienter i deras hem. Det är oftast en miljö där de känner sig trygga. Möten kan bli mer avslappnade och genuina när patienten kan sitta ostörd och öppna upp sig. Dessutom blir det värdefullt för psykologen som yrkesperson att se och träffa patienten i dess egen miljö. Videoformatet med en klient som befinner sig hemma kan även ge fördel vid exponeringsterapi, en behandlingsform som är vanligt inom beteendeterapi för att minska ångest och rädsla. 


Starka relationer även digitalt

Men kan en psykolog och en klient skapa en lika bra relation som när behandlingen är ett fysiskt möte? Kan man som terapeut skapa trygghet för klienten även via en skärm för att denne ska kunna konfronteras med svåra känslor och våga visa sig sårbar? Den generella uppfattningen är ja. Den terapeutiska alliansen - det vill säga relationen och samarbetet mellan en klient och en terapeut - bedöms vara lika stark även digitalt. Terapeutens roll är att fungera som en coach, genom att vara närvaranden, svara på frågor och stötta patienten när det behövs. Grundjobbet görs av patienten själv. 


Brist på utbildade psykologer

Idag råder det brist på psykologer i många regioner i Sverige. Psykologiska tjänster som utförs med stöttning från digital teknik kan mycket väl vara en lösning på problemet. Genom nya digitala plattformar finns potential i att använda samhälleliga resurser på ett bättre sätt. Rådgivning online kan vara en del i ens egen läkeprocess och idag söker sig allt fler människor till onlinerådgivning och terapi för effektiva behandlingar av depression, missbruk, ångest, relationsproblem och psykiska problem. Genom enkel tillgång till en professionell psykolog eller terapeut blir det enklare att möta sina trauman och få svar. Inte minst när gränssnitten är smidiga att använda och bara fungerar. 


Vill du veta mer kring hur du kan träffa dina patienter online? Du kan läsa mer om våra digitala tjänster här.Faktaruta - att tänka på inför ditt nästa digitala terapisamtal

Det är ingen större skillnad mellan ett fysiskt möte med en psykolog och ett digitalt möte. Inte när det gäller de centrala komponenterna inom psykoterapi iallafall. Däremot kan både den fysiska miljön och tekniken vara störningsmoment på olika vis. Om du funderar på att boka in ett videosamtal med en psykolog finns det några saker du kan tänka på för att få ut det mesta av ditt möte.


  1. Bestäm dig för var du ska sitta under terapin. Se till att det är en plats där du känner dig både trygg och avslappnad. 
  2. För att det ska bli ett så bra möte som möjligt är det bra om du undviker störningsmoment där du sitter. Stäng exempelvis dörrar om det finns andra personer i bostaden och se till att det är lugnt och tyst i rummet.
  3. Precis som när det kommer till vanligt arbete är teknik viktigt. Det gäller inte minst internetuppkopplingen. Se till att uppkopplingen är stabil och placera gärna din dator, surfplatta eller smartphone på en lämplig plats där den inte stjäl fokus från terapin. 
  4. I vanliga fall har många av oss aviseringar och notiser på våra telefoner och datorer som kan dyka upp när vi minst anar det. Dessa kan lätt distrahera, och du gör bäst i att stänga av dylika störningar. 
  5. Tycker du att det är jobbigt att behöva se dig själv under ett pågående videosamtal? Då bör du klicka bort din bild. Om du inte lyckas med det är den enklaste lösningen att sätta en post-it-lapp över bilden på skärmen för att slippa se dig själv.