Mar 3, 2022

Träffa psykolog eller terapeut via videosamtal

Är du i behov av att träffa en psykolog eller en terapeut? Nu erbjuder allt fler psykologer möjligheten till samtal via videosamtal, istället för att du som patient rent fysiskt ska besöka mottagningen. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett videosamtal och ett möte öga mot öga? Som vi ska se i den här artikeln finns det många fördelar med att ses online - och väldigt få nackdelar.


Videosamtal har bara de senaste åren ökat i rejält användning inom flera olika områden. Framförallt har det blivit vardag för de flesta av oss att delta i möten online, istället för fysiskt. När fler och fler av oss arbetar hemifrån, blir vi också mer vana och bekväma med att sitta framför datorn och prata med varandra. 


Inom vården används videosamtal som ett komplement inom flera olika områden. Det är effektivt och smidigt för en läkare att snabbt kunna diagnostisera enklare skador, allergier och andra mindre allvarliga åkommor. Det är enkelheten som är den stora fördelen

Just enkelheten när det gäller bokningen av ett samtal och genomförandet av samtalet, är den stora fördelen med att träffa en psykolog eller terapeut online. När vi människor mår dåligt eller har problem, tappar vi dels vår initiativförmåga och en stor del av vår energi. Det blir svårt helt enkelt att finna den kraft som behövs för att ta sig till mottagningen. Många gånger vill man inte träffa någon alls, men ett videosamtal kan vara just så mycket som man klarar av för stunden. 


Ett videosamtal blir ofta avslappnat och bekvämt för dig som patient. Du kan sitta i din egen hemmiljö och slipper komma till en mottagning, som i vissa fall kan spä på ångest och negativa känslor. Du som inte har egen bil och behöver åka kollektivt känner säkert också att det är skönt att slippa resan till mottagningen. 


Väntetider är ofta långa inför fysiska möten med psykologer och terapeuter. Genom att boka in videosamtal kan man effektivisera verksamheten rejält och på så sätt korta ned kötiderna. Många gånger när man mår dåligt vill man snabbt hitta en tid. Varje dag som går kan kännas svår och livet sätts på paus. Genom att välja ett besök via videosamtal kan man snabbare få den vård man behöver. 


Hur säkert är det med videosamtal?

En fråga som ofta dyker upp när man pratar om konfidentiella samtal som förs online, är just säkerheten. Kan man verkligen lita på att ingen tjuvlyssnar? Många företag, myndigheter och organisationer ställs dagligen inför denna frågeställning. Faktum är att dagens teknik med krypterade samtal är mycket säker. Videosamtal används dagligen vid allt från sekretessbelagda samtal gällande svensk säkerhetspolitik, till diskussioner om underrättelser inom försvarsmakten. 


När det gäller samtal med psykologer och terapeuter så gäller självklart tystnadsplikten även här och på samma sätt som vid samtal öga mot öga. Det innebär också att den du pratar med kommer sitta på en avskild plats, utan någon risk för att någon annan ska kunna överhöra samtalet. 


Vad finns det för skillnader med att träffas online gentemot öga om öga?

När vi sitter öga mot öga med en psykolog eller terapeut, använder vi hela vårt register av kommunikationsuttryck. Vi talar, gestikulerar, använder vårt kroppsspråk, etc. Vid ett videosamtal minskar möjligheterna att använda alla dessa uttryck. En psykolog fokuserar främst på vad du säger. Psykologens främsta uppgift i inledningsskedet är att lyssna och att ställa frågor. Här lämpar sig alltså den digitala mötesformen mycket väl.


Även längre in i behandlingen är online- och videosamtal mycket användbara. Psykologen kan ge dig som patient viktiga verktyg att arbeta med och förklara dessa för dig under samtalets gång.


Många patienter uppskattar en kombination av videosamtal och fysiska besök på mottagningen. Psykisk ohälsa behandlas sällan efter ett enda besök. Istället lägger man upp en planering med regelbundna samtal. Tack vare möjligheten till videosamtal, kan vissa samtal vara rena avstämningsmöten, där man kort följer upp hur man mår och hur det går. Den här typen av möten hade så klart varit svårare att göra om man var beroende av fysiska möten. 


Det kan också vara en trygghet som patient att känna att möjligheten till videosamtal finns tillgänglig, om man snabbare vill få till ett samtal eller om man helt enkelt inte har ork och energi att ta sig till mottagningen. 


Öka dina valmöjligheter genom att träffa psykolog eller terapeut online

När du väljer att träffa en psykolog online, istället för på plats på mottagningen, ger du dig själv betydligt fler möjligheter att träffa professionella psykologer, där du upplever rätt kemi, osv. Bor man på en mindre ort eller i en liten kommun, finns det många gånger bara en eller två psykologer att tillgå. Om man däremot kan tänka sig att träffa psykologen via videosamtal, öppnar man helt plötsligt upp för att prata med psykologer som är baserade över hela Sverige. 


Flera av Sveriges främsta psykologer och terapeuter har redan tagit steget ut i den digitala världen och håller dagligen samtal med sina patienter via videosamtal. Det är uppenbart att konceptet är framgångsrikt och att såväl patienter som psykologer och terapeuter ser stora fördelar med att samtala online. 


Tekniken för att genomföra videosamtal tillsammans med en psykolog har utvecklats mycket på senare tid och är nu mycket användarvänlig. Du kan enkelt identifiera dig direkt via din telefon och du behöver inte ha några djupare kunskaper om datorer, mobiler eller appar för att kunna ta del av tjänsterna.


Om man känner sig osäker på om detta verkligen är något för en själv, kan man alltid prova på en gång och därefter ta ställning till om man vill fortsätta eller gå över till traditionella samtal öga mot öga. 


PS. Arbetar du som terapeut eller psykolog? Då kan du läsa mer om vår plattform för videosamtal för psykologer och terapeuter här.